21/09/21 Karraskan

I+G+b SISTEMA MESTIZO ETA MUTANTEAREN KOPRODUKZIORANTZ

Ziurgabetasunik gabeko mundu konplexu honek horrelako I+G+b sistema behar du, eragile, jakintza eta jardun anitz uztartzearen emaitza izango dena, betiere Helize Boskoitzaren ikuspegitik eta arlo sozial eta kulturalera irekiz. I+G+b ulertzeko moduaren imajinarioa eta esparrua eraldatzea, baita ikerkuntza eta berrikuntzarako baliabideak banatu, planak diseinatu eta sareak konfiguratzeko moduak eraldatzea ere.

Iranzu Guijarro eta Ricardo Antón (ColaBoraBora)

2021eko abuztua

 

DESKARGATU HEMEN PDF-a.

Ingelesez eta gaztelaniaz ere eskuragarri dago.

 

RIS3 Euskadiren testuinguruan, Kultura eta Sormen Industriei dagokienez KARRASKANen inplikazioa izan duen arloetako bat Kultura eta Sormen Sektoreetan I+G+b aplikatzeko esparru kontzeptualari buruzko hausnarketa izan da. Prozesu honek bi atal izan ditu: lehen atalean, tokiko eragileen lantalde batek aurrera egin du esparru hori definitzeko lanean (KARRASKANetik ColaBoraBorako Ricardo Antónek hartu du parte, Kultibako Aitzol Batizen laguntzarekin; Kulturaren Euskal Behatokiko Aintzane Larrabeitik koordinatutako lehen txostenean jaso dira ondorioak); bestalde, esparrua zehazten bukatzeko ekarpenak eta iruzkinak jaso dira, eta atal horretan estatu mailako zein Europa mailako beste aditu batzuk ere izan dira (prozesu hori 3Walkseko Cristina Ortegak koordinatu du, eta  KARRASKANetik ColaBoraBorako Iranzu Guijarrok eta Ricardo Antónek eta Conexiones Improbableseko Roberto Gómez de la Iglesiak hartu dugu parte).

 

Prozesua oso aberatsa izan da, eta abiapuntutik bilakaera nabarmena egitea ekarri du, inplikatutako eragileen lan erantzunkide eta adimen kolektiboaren emaitza gisa. Laster bukatuko da, nazioarteko biltzar ireki bat antolatuz; garatutako lana bertan aurkeztu ahalko da, eta erabilgarria izatea espero dugu, ez soilik euskal testuinguruan, baita, oro har, I+G+b esparru orokorrean ere.

 

Aurkezpen unea iristen den bitartean —eta orduan partekatuko ditugu sortutako material guztiak—, KARRASKANetik hausnarketa egiten laguntzen jarraitu nahi dugu, prozesuan gure ekarpenen erdigunean egondako zenbait ideia berreskuratuz.  Azalduko dugu, gure ustez, zein gakotan den garrantzitsua fokua jartzea, bilatzen duguna baldin bada bada I+G+b sistemaren esparru orokorrean arazoak sortzea, eraldatzea, aberastea eta zabaltzea, eta ez soilik I+G+b tradizionala arlo kulturalera moldatu-itzultzeko joerarekin jarraitzea (tekno-zientzia gogorrei oso lotua eta foku merkantilistarekin). 

 

1. I+G+b-ren TASUNAK (ARTEETAN)

 

Hausnarketa prozesuan, arteen esparruan I+G+b-ri buruzko aurreko dokumentuetan egiten den analisira gerturatzean (batez ere Frascatiren Eskuliburua 2015, ELGAk argitaratua, 70.-71. or.), aurkitu dugu ARTEETARAKO eta ARTEETAN ikertzeari dagokionez zilegitasuna aitortzen dela; aitzitik, ARTEETATIK ikertzea zalantzan jartzen da, eta ARTEEKIN ikertzea ez da ageri. 

 

Eztabaida aspalditik dator eta erreferentzia interesgarria jaso zen “El debate sobre la investigación en las artes” liburuan, Amsterdam School of the Arts ikastegiko Henk Borgdorff autoreak 2006an argitaratutakoa; bertan, autoreak hainbat ikuspuntutik heldu zion auziari, ikuspuntu ontologikotik (ikerketa xedearen izaeraren arabera), epistemologikotik (biltzen-sortzen duen ezagutzaren arabera) eta metodologikotik (erabilitako metodologiaren arabera).

 

KARRASKANen pentsatzen dugu arteetan I+G+b planteatzerakoan tasun nagusi edo bideratzaileak NONDIK eta NOREKIN direla; ZERTARAKO eta ZERTAN tasunen betebeharra aplikatuagoa eta arteei dagokienez instrumentalagoa izango litzateke.   Jarraian, ideia hori labur garatuko dugu.

 

> Ikerketa NONDIK

Arteetatik ikerkuntza eta berrikuntza lan sakon eta sistematikoa egiten da hainbat gai anitzei dagokienez, besteak beste, materialak, teknologiak, formak edo konposizioak, lengoaiak, imajinarioak, ordena sinbolikoak edo subjektibitateak, tartean lotzeko, antolatzeko edo jokatzeko moduak ere landuz. Horrez gain, arteen ezaugarri nagusia jardun kritikoak dira, ideiak eta jardunak azken ondorioetara eramatea, galdera berriak eginez, konbentzioak behartuz eta mugak zalantzan jarriz. 

 

Gaur egun I+G+b kontzeptua oso modu mugatuan ulertzen da eta arlo zientifiko-teknologikoek kontzeptu hori baldintzatu eta ezaugarritzen dute; arlo horietako metodoak eta arteen eta sorkuntzaren metodoak oso desberdinak dira, baina horrek ez ditu ez beste metodo horiek, ez metodoak aplikatzen dituzten eragileak baliogabetzen. Nolanahi ere, auziak eragiten duen eztabaidak balizko eragile eta metodoen espektroa handitu eta dibertsifikatzea ekarri beharko luke, eta, hortaz, baita ikertzeko, kolaboratzeko, hibridaziorako eta transferentziarako aukerak handitu eta dibertsifikatzea ere (dagoeneko aberatsagoak eta ohikoagoak dira).

 

Bide horretan aurrera egiteko zenbait aurreiritzi eta alborapen partzial eta negatibo gainditu behar dira, Frascatiren eskuliburuan bertan proiektatzen direnen modukoak; izan ere, lan horretan ARTEETATIK I+G+b kontzeptua nahastu egin da “adierazpen artistikoaren” ideiarekin. Ideia erredukzionista da eta adierazpenera mugatzen da; hala, arteak subjektibotasun ez objektibagarri, konparagarri, neurgarrira zokoratzen dira; arlo pertsonalera lotzen dira, emozioetara, bizipenetara, eta ez ikerkuntza esparru formalago eta sistematizatuagoetara, ustez zorrotzagoak direnak. Begirada manikeo horrek bizkarra ematen dio historiari; izan ere, arteak ikerkuntzarako ezinbesteko esparru izan dira beti, eta oso lotura estua izan dute beste zientzia edo ezagutza esparru batzuekin (zibilizazio zaharrek utzitako ondareari begiratzea aski da horretaz jabetzeko, besteak beste, zibilizazio egiptoarra, txinatarra, Grezia klasikoa, Errenazimendua edo abangoardietako asko). Begirada alboratuak I+G+b kontrastatu, formalizatu, partekatu edo transferitzeko moduetatik harago ere ikusi beharko luke; argitalpen zientifiko indexatuen irizpide eta logikek ezin dituzte modu horiek horrenbeste mugatu, edo patente merkaturagarriek, edo arlo tekno-zientifikoak edo merkataritza arloak aurretiaz ezarritako adierazleek, beste esparru batzuetan sortutako ikerketak eta berrikuntzak zigortu eta/edo ikusezin egiten baitituzte.

 

Azkenik, arte oro ikerkuntza ez dela dioen argudio errepikakorraren aurrean, ulertzen dugu beharrezkoa dela muga eta irizpideei buruzko hausnarketa egitea, jardun artistiko bat zer den eta arteetatik ikerkuntza egitea den jardun artistikoa zer den bereizteko.  Baina hori beste diziplina tekno-zientifiko batzuetan ere argi ikusten da, eta kasu horietan ez da I+G+b sistemaren parte gisa duten zilegitasuna zalantzan jartzen.

Horrenbestez, I+G+b-ren sistema eta metodo zientifikoa askatu egin behar ditugu babestekotan “espetxeratu” egin dituztenengandik, zinez hertsatu egiten baitituzte, irudimena, subjektibitatea, afektuak, poetika, desioa edo emozioa bezalako faktoreek aberastea eragotziz.

 

> Ikerkuntza NOREKIN

Arteen balio instrumental eta sozialarekin lotura daukan ikuspuntutik, ezinbestekoa da aurrez aurre ditugun erronkek hainbat esparru, ezagutza eta jardunen arteko hibridazio eta elkarrizketa behar dituztela nabarmentzea. Arteak, harremanen ekuazio horretan sartu beharreko beste diziplina esparru bat izateaz gain, berez dituzten ezaugarriak tarteko bereziki aproposak dira berrikuntza disruptiboa sustatzeko, I+G+b prozesu osoan zeharkako tresna edo balio gisa aplikatzeko irudimena, sorkuntza eta sormena landuz.

Horregatik, gero eta garrantzitsuagoa da ikerketa taldeak diziplinartekoak izatea eta konexio gertagaitzak eta polinizazio gurutzatuak gertatzea, eta arteek espazio zilegia bezain garrantzitsua hartzea horrelakoetan (halaber, orain nagusiki gutxietsitako beste diziplina batzuk ere gehitu beharko lirateke, batez ere gizarte zientziei, humanitateei edo ezagutza zahar eta herrikoiei lotutakoak).

 

> Ikerkuntza ZERTARAKO eta ZERTAN

Batez ere arteen berezko balioarekin lotura duen guztian, NONDIK tasunari dagokion guztiaz gain garrantzitsuak dira ZERTARAKO eta ZERTAN tasunak; kasu horretan betebeharra arteetan aplikatuago eta instrumentalago modura ulertzen da, arteak azterketaren subjektu edo hartzaile diren aldetik. Xedea da tresna, teknologia, metodologia edo material berriekin ekarpenak egitea, baita sortutako beste baliabide material eta ez-material batzuk, ezagutzak eta esperientziak aztertzen, sistematizatzen, ebaluatzen, gordetzen, eskalatzen edo modu kualitatiboan transferitzen laguntzea ere. 

 

Arlo honetan kontuan hartu behar dira Kultura eta Sormen Sektoreko balio kateko katebegiak; bidenabar, bestelako diziplina eta eragile espezializatuak ere inplikatuta daude (askotan unibertsitateak eta zentro zientifiko-teknologikoak); ez dituzte eragile artistiko eta kulturalak ordeztu behar, baizik eta haiekin osatu.

 

2. I+G+b-ren KOPRODUKZIOA

 

ARTEEKIN ikertzearen inguruan ari ginenean esan dugun moduan, erronkak konplexuak dira, eta maila askotan eta bizitzaren arlo guztietan aurkitzen ditugu; hala, erronka horiei aurre egiteko ikuspegi berriak behar ditugu, diziplinartekoak, elkarrizketak eta harremanak gehiago landuko dituztenak, moldagarriagoak hainbat egoera eta testuingurutan, berrikuntza eta ikerkuntzako prozesu, eragile eta esparruen arteko fluxu eta atzeraelikadura handiagoak izango dituztenak.

 

Horretarako ezinbestekoa da aurrera egitea ikerkuntza, esperimentazio eta balioa sortzeko logika kolaboratiboago eta irekiagorantz, koprodukzio handiagoa izango duena. Eragile anitzeko koprodukzioaren logikak nahitaez eta premiaz behar du I+G+b ekosistemaren parte gisa hartutako eragileak handitzea eta dibertsifikatzea. Ekosistema hertsatzailea eta autoerreferentziala da, esparrua nagusiki unibertsitate, zentro zientifiko-teknologiko eta beste I+G+b enpresa unitate batzuetara mugatuz (gizarte zientziek, humanitateek eta arteek oso presentzia mugatua dute). Pixkanaka aldatzen ari da, Helize Boskoitzaren ikuspegiari esker eta planteamendu askoz zeharkakoagoak gehitzeari esker, eragile eta diziplina multzoak elkar ulertzen baitute eta pare independente gisa harremantzen baitira. 

 

Koprodukzioaren logikak dakar gogoan izan behar dugula eragile bakar batek berak bakarrik ez duela bete behar/ezin duela bete I+G+b kontzeptua definitzen duen irizpide oro (berritzailea/egokia, sortzailea, ziurgabea, sistematikoa eta transferigarria/errepikagarria); aitzitik, elkar osatu eta elikatuko diren taldeak sortu behar direla aintzat hartu behar dugu. Konfiantza, aitorpen eta elkarrekikotasun harremanetan oinarritutako taldeak izango dira (harreman paternalistak, instrumentalak eta/edo dependentziazko harremanak baztertuz); erronka bakoitzari ekiteko batzen diren esperientzia eta rolak baloratu egingo dira talde horietan, adimen anitzak eta kolektiboak baliatuz.

 

> Helize Boskoitzaren ikuspegia (eta eragile sozial eta kulturalen betebeharra)

Esaten genuen moduan, Helize Boskoitzaren ikuspegia ezinbestekoa da I+G+b sistema nagusiek ezarritako logikak hausteko. Berrikuntza ekosistema garatzea ahalbidetzen ari da; ekosistema garatzeko eragileen arteko zeharkako aliantzak eta harreman garrantzitsuak   landu behar dira, gako irekiagoetan eta zeharkako izaeraz, modu erantzunkide zein proportzionalean (erantzukizunei, eskubideek, eskumenei dagokienez…). 

Helize Boskoitzak Helize Hirukoitzaren berrikuntza eredua (administrazio publikoa + unibertsitatea eta ikerkuntza zentroak + enpresa) gainditzea dakar, lehenengo Helize Laukoitzarekin handituz, gizarte zibilaren palanka, ezagutza eta gaitasunak gehitzeko (herritar antolatuak eta ez-antolatuak); eta bosgarrena ere gehituz, hau da, testuinguruaren, habitataren, kokapenaren baldintzak eta bereizgarriak gehitzea, I+G+b sortu eta hedatzen duen ingurune gisa.

 

Agertoki horretan garrantzitsua da helizeetan rolen banaketa partzelatua ez egitea, baizik eta harreman, elkarrekintza eta fluxu misto eta hibrido askoz gehiago egotea sustatzea. Horren haritik, laugarren helizearen potentzial osoa hedatzea ezinbestekoa da, berria delako eta, agian, aldaketa hauskorrenak sar ditzakeena delako —hori baimentzeko prest bagaude— I+G+b prozesuei heltzeko moduan eta beste mota bateko emaitzak bilatu eta, agian, lortzeko. 

 

I+G+b-k gizarte zibilarekin duen harreman horretan (hor kokatuko lirateke sortzaile eta eragile kultural asko), hiru mailako eskailera planteatu dezakegu, non hirugarrena izango litzatekeen benetan I+G+b-ren koprodukziora bideratutakoa, Helize Boskoitzaren ikuspegiarekin:

 

 • SOZIALIZATZEA: Pedagogia eta dibulgazio lana egitea herritarrak kontzienteago eta arduratsuago izateko, eta zenbait berrikuntza erraztasun handiagoz hartzeko. Lehen maila horretan kokatzea ez da aski; izan ere, gaur egungo I+G+b sistema beste eragile batzuekin osatzeko eta elkar elikatzeko harremanetara ireki beharrean, posizio paternalista batean mantentzen du (kontzienteki edo ez), konfort espazioaren barruan, pribilegioak betikotuz.

 

 • PARTE HARTZEA: Ikerketaren zati bat herritarren eta eragile sozialen esku uztea (oro har landa lana eta testatzea), adibidez ikerketa handitu eta dibertsifikatu ahal izateko lagin eta proba kopuruan, aplikazio lekuetan, eta abar. Hemen aitorpen handiagoko harremanak sortzen hasiko dira, baina, oro har, oraindik oso egoera instrumentalak izango dira gizarte zibilari dagokionez (ikerketaren laguntzaile gisa edo analisien kasu gisa).

 

 • KOPRODUZITZEA: Aitortzea zenbait esparru edo egoeratan (baita ikerketan ere, jardun kontziente eta formal gisa) berrikuntza oinarrizko eragileetatik abiatzen dela, herritarrengandik, testuinguruarekin eta ezagutza eta jardun zehatzekin konektatuago dauden profesionalengandik. Horrez gain, hala gertatzen da, bereziki, gizarte zientziekin, humanitateekin eta arteekin lotura daukaten esparruetan, berrikuntza eta ikerketa ugari saretik bertatik sortzen baitira, modu sortu berri eta kokatuan (herritarren berrikuntzaren edo komunitate kulturalaren esparruetan argi eta garbi ikusten da). Horregatik, gure ustez, I+G+b-ren koprodukzioa ahalbidetuko lukeen elkarrekiko aitorpen harreman handiagoa maila horretan gertatuko litzateke. Horretarako, laugarren helizeko eragileak berritu eta ikertzen duten subjektu gisa hartu behar dira, eta funtzio hori aitortu egin behar zaie, baliabideak eman behar zaizkie, lagundu egin behar zaie ikerketen bikaintasuna eta sofistikazioa lortzeko (prozesu osoan, baina bereziki sistematizazioan eta transferentzian). Eta horren haritik, laborategi herrikoiek, sormen fabrikek eta/edo bitartekaritza programek betebehar garrantzitsua izan dezakete I+G+b-ren koprodukziorako inguruabarrak sustatzeko bitarteko gailu gisa, zubiak eraikiz eragile mota desberdinen artean, ezagutza tekniko eta espezializatua amateurrarekin, esperientzialarekin eta bizipenekin uztartuz. 

 

> Nahastutako faseak eta fase etenak

Esparru eta eragileen arteko koprodukzioa aldarrikatzen dugun moduan, I+G+b-ren fase eta prozesuei dagokienez ere eskatzen dugu. Zientzia eta teknologia gogorretan logika lineala jarraitzea zentzuzkoa izan daitekeen arren (Oinarrizko Ikerketa > Ikerketa Aplikatua > Garapen Esperimentala > Berrikuntza), arlo sozial eta kulturalei dagokienez logika eta muga horiek askoz lausoagoak dira eta, askotan, faseak ordena ez-jarraituan gertatzen dira.

 

I+G+b laguntzeko programek eta politikek, oraindik, ikerkuntza eta berrikuntza bortxaz bereizteko joera daukate, baita fase bakoitzean lan egiten duten eragileak ere. Baina agian komenigarria izango litzateke politika eta programa horiek arlo sozial eta kulturalean agertzen diren logika lausoago, hibrido eta ez-formal horiei erreparatzea, pentsamendu moderno eta produktibistatik iritsitako kortsea mantendu beharrean; izan ere, gaur egun bizi dugun esparru honetan, gero eta konplexuagoa eta ziurgabetasun handiagokoa den esparru honetan, zaharkitua eta alferrekoa dela frogatu da. Esparru horretan, askotan, zenbait alderdik, esaterako 1. berrikuntzaren irizpidea, 2. aurretiazko hipotesietatik lan egitea eta/edo 3. emaitza joera (emaitzak gero eta gehiago dira epe laburrekoak eta merkatura bideratutakoak), bada zenbait alderdik ez dute zentzurik edo lortu ezin diren edo komeni ez diren esperantzak sorrarazten dituzte. Eta, aldiz, honako hauek nabarmendu egin behar dira: 1. Egokitasunaren irizpidea gogoan izan uneoro (merkatuaren aukera edo berritasunaz gain, egokia, aproposa izatea eta balioa ematea une jakin batean edo erronka zehatz batean), 2. Galderak birformulatzea eta ustezko hipotesiak bihurritzea 3. Prozesuei ezusteko guztiekin heltzea (emaitzak lortzeko balizko bide modura). Guztia, gainera, aintzat hartuz une honetan berrikuntzak entzuteko, hobetzeko, sakontzeko, berrerabiltzeko eta transferitzeko gonbidapena izan behar duela, dagoeneko dagoen guztitik abiatuz, ez soilik etengabeko berritasunetik aurrerantz ihes egitea. 

 

3. I+G+b MESTIZO ETA MUTANTERANTZ

 

I+G+b koproduzituaren logikak —Helize Boskoitzaren ikuspegitik eta arlo sozial eta kulturalera irekiz—, I+G+b ulertzeko subjektibotasuna eta filosofia aldatzeaz gain, aldaketa nabarmenak ekarriko lituzke maila operatiboan, prozeduretan, tresnetan eta erregistratu, ebaluatu eta transferitzeko moduetan, prozesuei zein emaitzei dagokienez. Horrek helburuak ezarri eta neurtzeko moduei zein inplikatutako eragileen tipologiari eragingo lieke, baita planak diseinatu, sareak konfiguratu eta baliabideak banatzeko moduei ere.

Horrek esan nahi du sormenaren, arteen eta kulturaren esparru zabal hori ezin dela gehitu itzulpen automatikoaren, larrialdi koiunturalaren edo salbuespen permisibo baten logikatik; aitzitik, I+G+b paradigma eta sistema propioa birdefinitzea dakar. Sistema berri, mestizo eta mutantea izango da; eragileak, jakintzak eta jardunak uztartzearen emaitza izango da, aniztasuna goraipatuko du, konplexutasunean sakonduko du eta inertzia eta konbentzioak gaindituko ditu. Sistema ere koproduzitu egin behar da, eta diseinu lanean inplikatutako eragile guztiek hartuko dute parte. Sistema berria ustezko ñabardura txikien emaitza ere izan liteke, esaterako artikulu hau eman duen hasierako txostenaren titulua aldatzea, eta “Kultura eta Sormen Sektoreetan I+G+b aplikatzeko esparru kontzeptuala” izatetik izen berri bat hartuz, adibidez “I+G+b-ren esparru kontzeptualaren eraldaketa Kultura eta Sormen Sektoreen ekarpenetatik abiatuz”.

 

DESKARGATU HEMEN PDF-a.

Ingelesez eta gaztelaniaz ere eskuragarri dago.

no responses
27/05/21 Karraskan

(Español) Presentamos el documental sonoro REKONEXIÓN – REKONEKTATU

(Español) Presentamos el documental sonoro REKONEXIÓN – REKONEKTATU

Sentitzen dugu, baina sarrera hau %LANG-z:, : eta % bakarrik dago.

no responses
16/09/20 Karraskan

Urriaren 15 eta 16an Berrikuntza eta Kulturari buruzko VI. Jardunaldia ospatuko da. Sustraiak eta Kimuak: ezagutzaren transferentzia eta sormenaren balioa – Online

Urriaren 15 eta 16an Berrikuntza eta Kulturari buruzko VI. Jardunaldia ospatuko da. Sustraiak eta Kimuak: ezagutzaren transferentzia eta sormenaren balioa – Online

XX. mendeko 80ko hamarkadan, arte eta kultura zerbitzu eta ekimen berrien eklosioa sortu zen. XXI. mendeko hirugarren hamarkada hasten den honetan badakigu belaunaldien arteko erreleboa naturala eta ezinbestekoa dela. Denbora igarotzeak erreleboa dakar, baina gure sorkuntza erakundeetan ez da modu egokian pentsatu eta planifikatu.

Karraskanetik beharrezko eztabaida hori ireki nahi digu, ildo horretan dagoeneko lanean hasi diren beste ekimen batzuetara gehituz. Erronka ezin da izan denbora modu absurdoan eteten saiatzea, baina bai une batez geldiarazten saiatzea, prozesu natural hori ikasteko prozesu nola bihur dezakegun pentsatzeko, gure erakundeek behar dutena berrikusteko talentua eta ezagutza kudeatzeari dagokionez, sustraietatik zein kimuetatik etorri. 

 

Urriaren 15 eta 16an, 16:30h-tik aurrera

 

PROGRAMA

OSTEGUNEKO SAIOA, 2020ko URRIAREN 15a

16:30h – 16:45   Saiora ongietorria.

16:45h – 17:45 h Inaugurazio hitzaldia “Organizazioak desagertu egiten dira, ikasteko gai ez badira” – Javier Martínez

17:45h – 18:15h Txatak erantzungo du. 

18:15 h – 18:30 h – Esperientzien mintegiaren lehen saioa

 1. Esperientzia  – Garaion -ek aurkeztuta “Otarregintzatik arkitektura berdera; Lanbide zaharrak aukera berriak”
 2. Esperientzia – MediaLab Prado -k aurkeztuta “0tik 99ra. Belaunaldien arteko udako kanpalekua” 
 3. Esperientzia  – ARTEHAZIA-k aurkeztuta “Errelebo sortzailea: belaunaldi aldaketa eta talentuaren transmisioa kultura Kudeaketan”

18:30 – Agurra

***18:15 – 19:15 – Txata zabalik egongo da Javier Martínez hizlariari galderak egiteko.

 

OSTIRALEKO SAIOA, 2020ko URRIAREN 16a

16:30 – Ongietorria saiora.

16:33h-16:42 –  Esperientzien mintegiaren bigarren saioa

 1.  Esperientzia – Sra. Polaroiska-k aurkeztuta “Emakume jakintsuen kontseilua”
 2. Esperientzia – Teklak taldeak aurkeztuta “Jostorratz bat albainutu. Dokumentazio lan sortzailea”
 3. Esperientzia – Horman Poster -rek aurkeztuta “Antigone” (arte proiektu baten kosorkuntza eta kokudeaketa)

16:42h – 16:50- Txatak zure galderak erantzungo ditu.

16:50 – 18:00h – Zuzeneko elkarrizketara sarrera “Enraizando- Erroak botatzen” ; honako hauen hausnarketak jasoko ditugu: Eva Salaberría, Javier Anós eta Jorge Fernández León. 

18:00h – 18:25h – Txatak erantzungo du.

18:25- Elkarlaneko agurra, Karraskan elkarteko kide diren erakundeen aldetik. 

18:27- Networking espazioaren aurkezpena, soilik izena eman dutenentzat eta jardunaldiaren agurra.

18:30 h- 19:30 h – Networkihg espazioa (aldez aurretik eman behar da izena).

 

IZEN-EMATEAK LASTER IREKIKO DIRA. Informazio guztia hemen eguneratuko dugu eta nola inskribatu adieraziko dizuegu.

Izena eman hemen.
no responses
20/07/20 Karraskan

Zuzendaritza Batzorde berria eta lantaldeak aurkeztuko ditugu

Karraskanen partez, Zuzendaritza Batzordea osatzen duen talde berria aurkeztu nahi dizuegu, 2020ko maiatzaren 15ean eguneratua, baita osatu diren lantalde berriak ere.

 

Zuzendaritza Batzordea

 • Presidentea: Irene Intxausti – Teklak.
 • Idazkaria: Laura Díez – ANTespacio.
 • Diruzaina: Ana Urgoiti – Bilbao FormArte.
 • Azkenik, Rosa Abal gerente moduan, kudeaketa eta koordinazio lanetan parte hartuz.

Batzordearen aurkezpen twitter

 

1.Lantaldea: 2020KO BERRIKUNTZA ETA KULTURA JARDUNALDIA

 

HELBURUA:

Interesgarriak diren gaiak identifikatu, Euskadiko sormen- eta kultura-sektorean garatzen diren praktikak eta jarduerak ikusarazi eta balioetsi, Karraskan-en hurrengo jardunaldiaren gaiarekin erlazionatuz. Javier Martinez-en hurrengo esaldiak ondo laburbiltzen du lan hau:

Erakunde batek ez badu ikasten eta, gainera, belaunaldi-erreleboaren ondorioz konortea galtzen badu, hil egiten da, eta egunero ikusten ditugu, urteetan bere merkatuetan buru izanik, lokartu, ikasteari utzi eta desagertu egiten diren enpresen kasuak.

www.javiermartinezaldanondo.com

 

TALDEA:

Presentación grupo de trabajo 1 (euskera)

 

2.Lantaldea: EZAGUTZA

 

HELBURUA:

Euskadiko sektore kultural eta kreatiboan hausnarketa, ezaguera eta ikerkuntzarako espazio bat sustatzea.

 

TALDEA:

3.Lantaldea: KOHESIOA ETA BARNE-HARREMANAK

 

HELBURUAK:

 • Lankidetza sustatzea.
 • Eragile publiko eta pribatuen arteko erlazioak erraztea.
 • Eragile eta sektoreen arteko trukea eta konexioa indartzea.
 • Kooperazio mekanismo, sinergia, elkar laguntza eta ezaguera transferentziak babestea.

TALDEA:

Presentación grupo de trabajo 3 (euskera)

4.Lantaldea: POSIZIONAMENDUA ETA KANPO-HARREMANAK

 

HELBURUAK:

 • Elkarrizketarako eta ordezkaritza kolektiborako tresna bat sortzea, Kulturaren, Berrikuntzaren, Sormen-industrien eta Kulturaren Ekonomiaren inguruko legedian, politiketan eta planetan eragiteko gaitasuna duena.
 • Harreman-sistemen berrikuntza ikertzea, beste kultura- eta sormen-elkarte batzuekin lankidetzan proiektuak sortuz.

 

TALDEA:

Presentación grupo de trabajo (euskera)

no responses
20/05/20 Karraskan # , ,

Kulturaren Euskal Behatokiak krisi Behatokiaren, jarraipen azterketaren eta Covid-19-ak kultura arloan izandako eraginaren analisiaren lehen emaitzak argitaratu ditu.

Inkestaren helburua esparru guztietarako komuna den gutxieneko informazioa lortzea da eta sektorialak diren elkarte ezberdinekin kontrastatu da. Karraskan elkarteak inkesta honen hedapen prozesuan aktiboki parte hartu du, bere bazkide eta sarearen profesionalen eta entitateen artean zabaltzeko asmoarekin.

Emaitzak lehen datu bilketarenak dira, 2020ko apirilaren 9 eta 26a bitartean lortutakoak, 234 agenteen parte hartzearekin.

 

Kulturaren Euskal Behatokiak egoeraren segimendua egiteko eta uztaila aldera beste inkesta bat argitaratzeko asmoa du, behin deskonfinamendu garaia bukatuta. Karraskan-en partetik deialdi berri honen hedapena sustatuko dugu eta zuen parte hartzea espero dugu.

 

Txostenak analisi kuantitatibo eta kualitatibo bat burutzen du, lau ataletan banatuta:

 • Lehenik, Covid-19-aren aurretiko kulturaren testuingurua deskribatzen da. Horretarako, Covid-19-aren egoera agertu baino lehenagoko irudi global eta sintetikoa eskaintzen duten adierazle kultural eta ekonomikoak aurkezten ditu.
 • Halaber, emaitzen aurkezpenean sartu aurretik, sektoreak eta bere agenteek landutako ekimen ezberdinak aipatzen dira.
 • Bigarrenik, sektore bakoitzeko datu espezifikoak batzen dituen analisi sektorial bat aurkezten da, hala aurretiko egoera nola inkestaren emaitzak kontuan hartuz.
 • Azkenik, atariko ondorioen aurretik, sektorea babesteko neurrien laburpen bat aipatzen da, ikuspegi analitiko, kronologiko eta tipologiko batekin.

 

Txosten osoa PDF moduan hemen deskarga dezakezue:

 

Kulturaren Euskal Behatokiko webgunean ere eskuragarri dago informazio guztia.

no responses
31/12/19 Karraskan

(Español) ¡AUTOMAPÉATE EN LA PLATAFORMA DIGITAL KULTURSISTEMA!

(Español) ¡AUTOMAPÉATE EN LA PLATAFORMA DIGITAL KULTURSISTEMA!

Sentitzen dugu, baina sarrera hau %LANG-z:, : eta % bakarrik dago.

no responses
11/12/19 Karraskan

Kultura eta sorkuntza eskaria sustatzeko politika eta praktiken benchmarkinga (Getxoko kasuari helduz)

Kultura eta sorkuntza eskaria sustatzeko politika eta praktiken benchmarkinga (Getxoko kasuari helduz)

Jarraian aurkeztuko den txostena KARRASKANen eskaera bat da (Euskadin Berrikuntzaren Kultura eta Kulturan Berrikuntza sustatzeko elkarte profesionala), euskal geografian zehar leku desberdinetan eta kultura eta sorkuntzaren sektorerako hainbat gai estrategikoren inguruan urtero antolatzen dituen jardunaldien barruan.   . 

Txosten honen helburua arlo horren inguruko hausnarketa sustatzea da, eta, horretarako, tokiko, estatuko zein nazioarteko testuingurutik garatutako ekintza, ikuspegi eta estrategietara gerturatzea proposatzen da.

Azterlan hau KARRASKANen elkartutako hiru entitatek osatu dute (Cultumetria, Kultiba eta Teklak).

Bidenabar, Teklaken aipatutako jarduera ildoen inguruko prestakuntza eta aholkularitza zerbitzuak eskaintzen dira. 

 

Informe- BENCHMARKING DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN DE LA DEMANDA CULTURAL Y CREATIVA (ABORDANDO EL CASO GETXO)

 

CULTUMETRÍA. Neurtzea ez da kontatzea, kontuan hartzea baizik.

Cultumetríak adierazleak diseinatzen ditu eta kultura erakundeen datuak aztertzen ditu eragin kultural, sozial eta ekonomikoa neurtzeko.

KULTIBA .KULTURA ERALDAKETAK

Ikuspegi sistemikotik pertsonak eta erakundeak aholkatu eta laguntzen dituen kultura elkarte bat da. Kulturaren eta balioen zentralitatetik egiten du lan, arazo konplexuen aurrean erantzuna emateko. Helburua pertsonen ikuspegia aldatzen laguntzea da, hala pertsona horiek ekintzak ere alda ditzaten, testuinguruan eragina izan dezaten eta, horrenbestez, esperotako emaitzak izan ditzaten.

TEKLAK .KOMUNIKAZIO ETA AUDIENTZIEN ESTUDIOA.

Haien jardunean sorkuntza, ezagutza eta pentsamendu kritikoa sustatzen duten eragileei laguntzen dien estudioa da Teklak, proiektuak aktibatzen eta finkatzen. Nola egiten du? Hainbat tekla sakatuz: komunikazioari eta publikoak garatzeari lotutako proiektuak aztertuz, sortuz eta lagunduz; lan prozesuak ikus-entzunezko euskarrietan jasotzeko lan eginez; eta finantzaketa pribatu eta publikoa bilatzeko proiektuak prestatzea babestuz. 

no responses
23/10/19 Karraskan # , , , , , , , ,

Audientzien Estimulazio Berritzailea Jardunaldia

Audientzien Estimulazio Berritzailea Jardunaldia

Hurrengo azaroaren 7an izango da Kultura eta Berrikuntzako V. Jardunaldia, aurten Audientzien Estimulazio Berritzaileari buruzkoa Romo Kultur Etxean (nola iritsi)

Ikus-entzuleek zein toki hartzen dute kultura eta sorkuntza proiektuetan? Publiko berriak sortzeko espaziorik ba al dago? Kultura eta sorkuntza eskaria sustatzeko estrategiarik eraginkorrenak zein dira? Zein betebehar dauka berrikuntzak horretan? Eta haiek zein betebehar daukate gure berrikuntzan?

Karraskanek gai horien inguruko hausnarketa proposatzen du, erreferentziazko nazioarteko proiektuetara eta tokiko testuinguruan garatutako jardunbide onen kasuetara gerturatzeko jardunaldi batean.

Horrez bai, Kultura eta sorkuntza eskaria sustatzeko politika eta praktiken benchmarkinga (Getxoko kasuari helduz) txostena ezagutzeko aukera izango dugu.

Kultura eta sorkuntzako publikoekin lan egitearen inguruko ikuspegi desberdinak eskaintzen dituzten begiradak aztertzeko hitzordua izango da, ezinbesteko gaia baita gaur egun bai errotuko diren politika publikoak diseinatzeko, bai funtsezko proiektuak garatzeko.

Zure parte hartzea izatea espero dugu, han edo sare sozialetan #KarraskanIC traolarekin, bertan kontatuko baitugu egitasmoaren berri.

Hona hemen egitarau osoa. Egin klik hurrengo irudian PDF formatuan deskargatu nahi baduzu:

EGITARAUA

09:30h – 09:45h Ongietorria

09:45h- 10:00h Kafea, zentzumenekin (networking dinamika)

10:00h – 10:15h Ongietorria Roberto Gómez de la Iglesiaren eskutik – Karraskaneko presidentea.

10:15h – 11:00h Inaugurazio mintzaldia, Anne Torreggianiren eskutik.

Anne Torreggiani (The Audience Agency).

11:00h – 11:30h Mikrofono irekia

11:30h – 12:00h Tokiko testuinguruan garatutako esperientziak (I).

12:00h – 12:30h Kafea, zentzumenekin

12:30h – 13:00h Tokiko testuinguruan garatutako esperientziak (II).

13:00h – 13:15h Mikrofono irekia.

13:15h – 13:45h Txostenaren aurkezpena: Kultura eta sorkuntza eskaria sustatzeko politika eta praktiken benchmarkinga (Getxoko kasuari helduz).

13:45h -14:00h Mikrofono irekia.

14:00h – 14:15h Amaierako kontakizuna.

14:15h – 16:00h Bazkaria.

Parte hartzea doan da, izena ematea besterik ez da egin behar eta hemen egin dezakezu hori:

Arazorik baduzu, Eventbrite web gunean ere egin dezakezu.

no responses
1 2 3 4 5 Next
Buscar
Noticias por fecha