10/10/17 Karraskan

Kultura Berrikuntzako III Jardunaldia Kultura eta sormen ekosistemak: inplizitua azaleratu

Euskadin oso aberatsak dira sormenaren ekosistema, kulturarena eta Industria Kultural eta Sortzaileak (IKS); aberatsak, dinamikoak eta trinkoak bezain heterogeneoak eta zatikatuak. Konplexutasun honen ondorioz, zenbaitetan zuhaitzek ez digute basoa ikusten uzten edo garrantzia handiegia ematen diegu espezierik nagusienei edo ikusgarrienei eta besteak ahaztu egiten ditugu, hain nabarmenak ez baitira, nahiz eta multzoa garatzeko, berritzeko eta birsortzeko funtsezkoak izan.

Aniztasun handi hori artatzea, esplizitu egitea, balioan jartzea oso garrantzitsua da, orain inoiz baino gehiago, kultura eta sormenaren arloak garrantzia hartzen ari baitira eta arreta handiagoa sortzen dute, Euskadiko espazializazio adimendunaren RIS3 estrategiaren barruan aukerak dituen lurraldeetako bat bezala sartu baita.

Eta hori da KARRASKANek antolatutako Berrikuntza eta Kulturaren III. Jardunaldiaren xedea: kulturara gerturatze polifazetikoa proposatu, dela gizarte kohesiorako eta komunitatea sortzeko bitarteko gisa, dela sistema tekno-zientifiko eta ekoizleen garapen ekonomikorako eta berrikuntzarako faktore gisa, eta jakina, subjektibitate berriak eta espazio sinboliko berriak sortu horietatik etorkizuna taldean irudikatzeko. Gainera, erreferentzia-markoa definitzen lagundu, ehunaren beraren ikuspegia sartuz. “Kulturalari” buruzko balizko joera erredukzionistak edota estereotipatuak arindu. Egon daitezkeen indarrak, aukerak, osagarritasunak, gainjartzeak edo gabeziak txikitu. Eta beraien ekosisteman eragileek zer zeregin izan dezaketen planteatu.

Jardunaldi honetan kulturalaren inguruko politika publikoen berri izango dugu, bere ekoizpen eta berrikuntza dimentsioan, eta KULTURSISTEMA tresna aurkeztuko da; era berean, mapaketako eta azterketako lehenengo ariketako emaitzen eta ondorioen berri izango dugu, 2017ko lehenengo hiruhilekoan egin baikenuen. Ekosistema aberats honen garapen jasangarrian sartuta sentitzen diren eragile guztiei zuzendutako jardunaldia.

 

KARRASKANEK antolatutako Berrikuntza eta Kulturaren III. Jardunaldiak
honakoen babesa izan du:
– Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.
– Getxolan. Getxoko Udala, sustapen ekonomiko eta enplegu zerbitzuak.
– Getxoko Udaleko kultura, euskara eta gazteria saila.
– Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saila.
– Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kulturako Saila.
– Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Turismo eta Kirol Departamentua.
– Eiken-Euskadiko ikus-entzute eta eduki digitalen clusterra

no responses
26/09/17 Karraskan # , , , , ,

KSI BERRITZAILE 2017 programa hasi da

Ostiral honetan, irailaren 22an, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak sustatuta KSI BERRITZAILE 2017 programaren aurkezpenean izan gara. Euskal KSIen ekoizpen sarearen garapena oinarri duen programa eta RIS3ren markoan kokatzen dena; harremanetan jartzen ditu ikuspegi profesional edota enpresa arlokotik kultura, teknologia, antolakuntza eta ekonomia arloko hobekuntza eta berrikuntza perspektibak.

KSI sareari diruz lagundutako zerbitzuak eskaintzen zaizkio programa honetan oso berariazko proposamenak dituzten lau agenteren bidez; funtsezko oinarri batzuk jartzeko balio du batez ere, KSI BERRITZAILE 2017ren datozen edizioetarako aukerak garatzeko lurzoru bat. Labur esanda, hau da zerbitzuen eskaintza

  • Transferentzia teknologikoa, mota askotakoa (IKT, big data, 3D, interakzioa…), Vicomtech-IK4k eta Tecnaliak eta proiektu zehatzak ezarri (hiru sakontasun edo dedikazio mailatan zabaltzen den eskaintza).
  • Antolakuntza mailako autodiagnostikoa KSIko erakundeei; Euskalitekin egingo da, Kudeaketa Aurreratuko Eredua erabiliz erreferentzia gisa (bi aukera daude, bata xumeagoa formulario bidez eta bestea formularioaz gain kontraste saioa duena).
  • Finantza-markoaren oinarrizko ezagutza eta hori kudeatzeko tresna xumeena, KSIentzako berariaz planteatuta, Elkargiren kontu izaten da trebakuntza eta lagun egite hori.

KARRASKAN gara sareko eragileen eta zerbitzuak eskaintzen dituzten arteko harremanak eskaini eta errazteko loturetako bat eta uste dugu presa egon arren (aurkezteko epeak urriaren 20an amaitzen dira gehienez eta jardueran guztiak 2017ko azken hiruhilekoan garatuko dira), KSI BERRITZAILE 2017 aukera egokia dela zerbitzu batzuetara gerturatzeko, izan ere, batzuetan jokoz kanpo geratzen gara (edo uzten gaituzte) edo zerbitzuetan sartzeko zailtasunak izaten ditugu edo ez dugu horien berri izaten. Ezagutza eta diagnostiko ariketa egiteko balio dezake, abian dugun zerbaitetan sakontzeko, baita aukera eta behar berriak hautemateko ere. Parte hartzea baliagarria izango da ekonomia eta enpresa arloko beste eremuekiko marko normalizatuago batean kokatzeko, zenbaitetan kultura arloa ez baitute behar adina aintzakotzat hartzen; era berean, kultura arlotik gure jardueren enpresa-dimentsioarekin zerikusia duten alderdi batzuk sustatzeko ere baliagarria izan daiteke.

KSI BERRITZAILE 2017ri buruzko informazio osoa, motak, baldintzak eta parte hartzeko epeak, webgune honetan daude argi eta garbi azalduta: ksiberritzaile.eus. KARRASKANen Iranzu Gijarro da erreferentziazko pertsona, horrek erraztuko die programan parte hartzea dela gure bazkideei dela gai honekin identifikatuta sentitzen diren beste erakundeei, hau da, “berrikuntza kulturan eta berrikuntzaren kultura” gaiaz ari gara eta hori da, hain zuzen ere, KARRASKANen gunea. Harremanetarako bere helbide elektronikoa hau da:ekosistemak@karraskan.org.

 

Programa bat estrategia oso baten barruan

Programari buruzko gai praktikoez gain, aipatu nahi dugu oso garrantzitsua iruditzen zaigula KSI BERRITZAILE 2017 ekimen bakandua ez izatea, baizik eta Eusko Jaurlaritzak KSIen inguruan estrategia bat koherentziaz garatzeko ekimen bat gehiago izatea, KSI horiek aukerarako esparru bezala hartuta.

Konbinatutako estrategia horrek esan nahi du, besteak beste, sailen arteko bokazioarekin ari dela lantzen eta ZTBESrekin (Zientzia Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea) harremanetan; KSIen eragile adierazgarriekin pilotaje taldeak aktibatu dira; kultura eta sormen sarearekin harreman kapilarizatuagoa ezartzen ari da nodoen bidez (clusterrak eta profesionalen elkarteak, elkarteetatik harantzago iristeko asmoz); Sormen Lantegiak programaren aldeko apustua mantendu da; KULTURSISTEMA bezalako tresnen garapena babestu da; edo Creadis 3-Smart Creative Districs europar proiektuaren buru gara KSI beren RIS3etan sartu duten beste sei europar eskualderekin batera…

Eta gainera, oso garrantzitsua, hobekuntza jarraiturako borondate argia ikusten da, lehen instantzian proposatutakoa kualitatiboki sofistikatzekoa (nolabaiteko presa edo gabeziak onartzea ez da nahitaez txarra, proba-akats prozesuaren zati bezala hartzen bada, hasierako prototipoa testak egitearen bidez gero optimizatu ahal izateko). Hori dela eta, KSI BERRITZAILE 2017k etorkizun handia izan dezakeela uste dugu.

 

Puntu itsu batzuk

KARRASKAN gauzak errazteko lotura izateaz gain, KSI BERRITZAILE 2017an badugu beste zeregin bat ere, programaren azterketa kritikoa eta ebaluazioa egiten laguntzea. Programa abian jarri besterik ez da egin, baina hurrengo edizioetarako kontuan izan beharreko gai garrantzitsu batzuk aipatu nahi ditugu.

KSI BERRITZAILE 2017ko eskaintzan planteatu diren puntu itsu batzuei buruzko gaiak dira.  Eskaintzen denaren interesa baloratu nahi dugu (teknologia gogorrak, antolakuntza sistemak eta finantza gestioa), baina badira honakoetan eragina duten gabezia batzuk: 1) gure ustez estrategikoak diren ezagutza eremuetan, gizarte teknologiak edo teknologia bigunak esaten zaienetan eragina dutenak; 2) ehunaren esku jarri beharreko tresnak eta prozedurak, merkatua gogoan dela ahalmen berritzailea garatzeko.

Gabezia kezkagarri hauek KSI BERRITZAILE 2017an egotez gain, Euskadiko berrikuntza sisteman osoan eragina izan dezakete, dela ZER kontuan hartuta dela NOLA kontuan hartuta.  Bi gaiak elkarri oso lotuta daude, baina guk banaka azalduko ditugu:

  1. Gizarte-teknologiak edo teknologia bigunak deiturikoei lotutako esparrua.  Tecnalia eta Vicomtech-IK4 dira teknologia gogorren esparruarekin zerikusia duten guztiaz arduratzen direnak, baina horiez gain sorta zabala dago ukiezinekin, antolakuntza eta ekoizpen arloko eredu berrien garapenarekin, zerbitzuen diseinuarekin, gizarte eta giza zientzien elkarreraginerekin (kultura arloak zeresan handia du) zerikusia dutenak eta KSI BERRITZAILE 2017ren eskaintzatik kanpo geratzen dira, proiektu berritzaileak eta zerbitzu aurreratuak garatzeko potentzial handia izan arren. Beharbada gabezia honen arrazoia da gizarte-teknologiek eta teknologia bigunek ez dutela egiaz garrantzizko eta ordezkagarria izateko espaziorik ZTBESn edota ez dago horiekin harreman zuzena duen eragile homologatu bat bera ere.Eta arazoa da aipatzen dena ez dela egoten, bazterrean eta mendean ez bada. Horregatik hartu behar litzateke kontuan gabezia hau eta nola estali ikusi. Horretarako, lehenengo urrats gisa, lantalde bat egin daiteke gai hauen inguruan jada kokatuta dauden eragileekin, dela unibertsitateetatik dela APTES bezalako elkarteetatik edo KARRASKAN barruan gauden eragileetatik (c2+i, ColaBoraBora, Kultiba, Wikitoki…) ZTBESeko eragile bitartekariekin batera, hala nola, Innobasque. Horrela ezagutzaren alor hau definitu eta kokatu daiteke hasteko, ZTBESren barruan merezi duen txokoa egiteko (sartu beharreko eragileen tipologia eta aniztasuna kontuan izanez eta horretarako homologatu sarean) eta bere balio-ekarpen zehatza eta desberdina ulertu dadin ekoizpenaren prozesu berritzaileetan, antolakuntzakoetan, sozialetan, etab.
  2. Merkatura begira potentzial berritzailea garatzeko sarearen esku jartzeko tresnak eta prozedurak.  KSIen sareak gaitasun handia du ideiak eta prototipoak sortzeko, baita merkatuan proposamen berriak jartzeko ere; baina ondorengo urratsak emateko muga ugari du. Kalitatez egindako ideia onez gain, beharrezkoa da negozio-eredu berrien garapenean sakontzea, produktu eta zerbitzuen sistematizazio eta paketazioan, eskaintza pixkanaka eta anitza egitea, marketina eta komunikazioa hobetzea; era berean, aukera berriak garatzeko eragile eta diziplinen arteko lankidetza eta hibridazio harremanak indartu behar dira.Hori dela eta, berrikuntza teknologikoaz gain sektoreak behar duena bere eskaintza sofistikatzea da beharbada, sofistikatuagoa eta iraunkorragoa egiteko, aplikatua eta moldakorra, merkatura hobeto bideratua. Babes espezializatu hau ez dugu ikusi KSI BERRITZAILE 2017ren eskaintzan eta balio handikoa litzatekeela uste dugu.

Baina orain, hurrengo edizioetan pentsatzen hasi aurretik, KSI BERRITZAILEA 2017ren lehenengo edizio hau egin behar da arrakastaz. Eta badakizue KARRASKANen behar duzuen guztirako eta prozesua errazteko prest gaudela.

no responses
22/11/16 Karraskan

(Español) Jornada de Innovación Cultural en Euskadi #FuturosCercanos

Sentitzen dugu, baina sarrera hau %LANG-z:, : eta % bakarrik dago.

no responses
22/06/16 Karraskan

COMUNICADO DE APOYO DESDE LA ASOCIACIÓN KARRASKAN, A LAS TRABAJADORAS EN HUELGA DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO

Bilbao, 22 de junio de 2016

entierro_precariedad

Desde KARRASKAN, asociación para la promoción de la innovación cultural y la cultura de innovación en Euskadi, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con las personas trabajadoras del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en huelga indefinida desde el pasado 7 de junio.

Esta huelga -emprendida por las trabajadoras que prestan el servicio de taquillas, auxiliares de sala, tienda, recepción, y educación en el Museo-, señala una creciente situación de pérdida de derechos, precarización y desregularización. Una situación que se agrava además, teniendo en cuenta que el patronato del Museo está compuesto por tres instituciones públicas vascas (Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco), responsables en última instancia -al menos desde una perspectiva ética y de responsabilidad pública-, de las condiciones de contratación de la empresa de subcontrata, en este caso: Manpower Group Solutions.

Pero además, esta huelga pone de manifiesto la penosa realidad endémica y estructural que se esconde tras la estétizada fachada del sistema artístico-cultural, y que afecta en gran medida a todas las trabajadoras culturales. Una realidad, esta del ámbito cultural, que no es más que un sintomático ejemplo de toda la deriva de privatización y macdonalización de los servicios públicos, convertidos en sectores de ‘oportunidad de mercado’, como pueden ser por ejemplo: la limpieza y mantenimiento de infraestructuras, la atención y cuidado de personas dependientes, o los comedores escolares.

Desde KARRASKAN apoyamos esta huelga, porque somos conscientes de que la dimensión económica de la cultura, no puede apoyarse en su instrumentalización precarizada, sino al contrario, sólo tiene sentido si se plantea desde una perspectiva de economía social, responsable y sostenible. Sólo tiene futuro, pensando en la cultura, más como un bien común generador de valor compartido, que como simple nicho de mercado que explotar y rentabilizar a corto plazo.

Apoyamos esta huelga porque desvela la situación extremadamente precaria, desregularizada, desvalorizada e invisibilizada, no sólo de estas trabajadoras en concreto, sino de todo el sistema cultural, y del papel mismo otorgado a la cultura en esta sociedad tan centrada en el consumismo y lo espectacularizado.

Esperamos que nuestras instituciones públicas, pongan mucho más empeño del que han mostrado hasta ahora, en tratar de encontrar una solución. Esperamos además, que esta huelga sirva para que estas lamentables condiciones de subcontratación se subsanen no sólo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, sino en otras instituciones culturales de titularidad pública o semipública de la CAPV. E instamos además a que al mismo tiempo se tome de una vez por todas en serio el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas, que más allá de declaraciones de buenas intenciones, quedan continuamente en papel mojado.

Terminamos este comunicado reiterando nuestro apoyo y solidaridad con quienes impulsan y sostienen esta huelga, esperando que cuanto antes pueda llegar a su fin.

Mientras tanto, AURRERA!

no responses
07/06/16 Karraskan

2016KO KARRASKAN ELKARTEAREN BATZAR NAGUSIA

cartel-asamblea

 Diseinu: Bitamine Faktoria

Pasa den ostegunean, ekainaren 9an, Karraskan Elkarteak urteko Batzar Nagusia antolatu zuen Garabia Aretoan, ZAWP Bilbaon (Ribera de Deusto 47, 48014 Bilbao).

Karraskan elkarteari buruz gehiago ezagutu nahi zutenak batzarrean parte hartu ahal ziren. Baita Topaketa Tropikalean ere.

Eskerrik asko Bitamine taldeari kartela egiteagatik, ZAWP taldeari lekua emateagatik eta laguntzagatik eta bereziki Cocina de Guerrilla Sukaldea sapore ona emateagatik.

20160609_13504520160609_13514920160609_13520620160609_14394320160609_14395120160609_16150820160609_20315620160609_203207IMG_3659IMG_3660IMG_3663IMG_3670IMG_3678IMG_3679IMG_3691IMG_3695

no responses
18/04/16 Karraskan

Karraskan a disposición de todos los grupos políticos

En sus orígenes la asociación Karraskan, Red de Experiencias Creativas de Euskadi, se funda con una clara vocación de INCIDIR en la legislación, las políticas y los planes en torno a la cultura y la creatividad como sectores estratégicos. En el contexto actual, previo a  las elecciones al Parlamento Vasco, y siguiendo nuestra vocación como asociación de INCIDIR y PROFESIONALIZAR el sector, nos ponemos a disposición de todos los grupos políticos para aportar nuestra visión y experiencia colectiva en torno a la presencia de la cultura, la creatividad y la innovación en los diversos programas electorales desde un enfoque transversal en los diferentes ámbitos de actuación política.

Asimismo, en los próximos meses contactaremos y nos dirigiremos a todos y cada uno de los grupos políticos para compartir nuestra visión como asociación profesional y multidisciplinar para el fomento de la innovación en cultura y la cultura de innovación en Euskadi.

Todas las personas interesadas en realizar esta reflexión conjunta pueden dirigirse a nosotras a través del e-mail: info@karraskan.org o el teléfono: 628 255 571.

IMG_6554

no responses
06/04/16 Karraskan

iSIFUERA, de Haceria Arteak, finalista del programa METXA Emprende

El pasado mes de febrero, Karraskan, Red de Experiencias Creativas de Euskadi, siguiendo sus objetivos de colaborar, profesionalizar y desarrollar dentro del ecosistema cultural y creativo de Euskadi, promovió un encuentro entre Josetxu Silgo de METXA, Aceleradora de proyectos para Emprendedores y las organizaciones asociadas a Karraskan.

Hoy tenemos el gusto de conocer la feliz noticia de que, entre los 52 proyectos presentados, iSIFUERA, empresa creada en el contexto de Haceria Arteak para trabajar en la investigación y desarrollo de proyectos tecnológicos con base social y cultural dentro del movimiento ZAWP, ha sido seleccionada como finalista en el Primer Programa de Aceleración de Proyectos para Emprendedores METXA con su proyecto EginBook 4.0.

El próximo viernes 8 de abril tendrá lugar la presentación del proyecto ante los inversores del Grupo METXA para la selección de los cuatro proyectos finalistas. Sorte on eta Zorionak!

20160222_13162820160222_131708

Finalista-Isifuera_Metxa-660x330

no responses
Buscar
Noticias por fecha